Uitgangspunten en beleid teamindelingen

30-7 Hallo allemaal, 

Bij deze informeren we jullie graag over de uitgangspunten en het beleid dat we hanteren tav de teamindelingen. 

Beleid & uitgangspunten teamindelingen

 • Het uitgangspunt bij de indelingen van spelers in teams is de leeftijd volgens de KNHB peil datum. Deze is gesteld op 1 oktober. Deze peildatum wijkt soms af van de peildatum die op scholen wordt gehanteerd (1 december), waardoor het kan voorkomen dat klasgenoten in een andere leeftijdscategorie terechtkomen. 
 • De leeftijdscategorie├źn zijn als volgt:
  • Jonger dan 6 jaar: G-jeugd;
  • 6 of 7 jaar: F-jeugd;
  • 8 of 9 jaar: E-jeugd;
  • 10 of 11 jaar: D-jeugd;
  • 12 of 13 jaar: C-jeugd;
  • 14 of 15 jaar: B-jeugd;
  • 16 of 17 jaar: A-jeugd.
 • Uitzonderlijke talenten kunnen in een hogere leeftijdscategorie worden geplaatst zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.
  • Deze worden van te voren bepaald en wordt overlegd met betrokkenen.
  • Dit is geen must, het verzwakt de lijn waar ze oorspronkelijk in thuishoren.
 • Een inventarisatie van het totaal aantal spelers per lijn bij de senioren, junioren en jongste jeugd leidt tot het aantal teams per leeftijdscategorie. 
 • Selectie teams hebben max 16 spelers.
  • Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn bij alle wedstrijden, alle trainingen en zaalhockey is verplicht, er zijn dus 5 wissels.
 • Breedteteams hebben min 16 spelers.
  • De opkomst bij breedteteams is vaak minder hoog. Vandaar dat breedteteams ook iets meer spelers mogen hebben.
 • Vanaf de C en hoger doen we selecties bij 2 of meer teams.
 • In lijnen waarin niet wordt geselecteerd (momenteel D-lijn en jongste jeugd / dit kan aangepast worden) wordt sociaal ingedeeld en worden aan alle betrokken spelers/ouders de voorkeuren opgevraagd.
 • Als er in een lijn waar selectie wordt gedaan 3 of meer teams zijn, dan worden de breedte teams ook sociaal ingedeeld met opgave van voorkeuren.
 • Selecteren gebeurt door onafhankelijke selecteurs, met input van (indien mogelijk) meerdere selectietrainingen, de ingevulde TIPS (hierbij is kwaliteit en kwantiteit van belang!), input trainers en coaches, en eigen waarnemingen en evaluaties van / door HCC HTZ
 • Bij de indelingen is over 90% vaak geen twijfel, maar er blijft altijd een stukje maatwerk over.
 • Het husselen van teams en posities wordt gestimuleerd. Dit is goed voor de ontwikkeling van hockey-ers (je leert je aanpassen, samen te werken, verschillende posities in het veld kennen) en goed voor HCC (geen clubjes binnen de club, meer continu├»teit).
 • Het clubbelang gaat voor teambelang.
 • Teambelang gaat voor individueel belang. 

 

Proces

 • Doornemen proces, beleid en uitgangspunten HTZ en bestuur en dit communiceren naar betrokkenen.
 • Aantallen spelers per lijn inventariseren voor senioren en junioren en bepalen talenten die in aanmerking komen voor versnellen. Op basis hiervan wordt in de winterstop het aantal teams bepaald.
 • Input verzamelen: TIPS, trainers, coaches, eigen waarnemingen
 • Selectietrainingen (bij voorkeur meerdere dagen zodat iedereen ook de kans krijgt eraan mee te doen.)
 • Inventarisatie voorkeuren alle spelers bij lijnen waar geen selectie wordt gedaan
 • Concept teamindelingen vormen, double check met huidige trainers/coaches
 • Publiceren concept teamindelingen, ruimte voor individuele feedback van ouders/spelers
 • Publicatie definitieve teamindelingen

Namens bestuur en HTZ
 
30-7-2020 Beleid