Contributie 2020-2021De ALV heeft voor het seizoen 2020-2021 de contributie als volgt vastgesteld.

 Categorie  Contributie
 Senior  € 260
 Overgangsjunior  € 230
 A + B  € 200
 C + D  € 185
 E (zes- en achttallen)  € 115
 F  € 105
 Funkey / Hockeyschool / Benjamins  € 82
   
 Avondcompetitie  € 190
 Trimhockey / trainingslidmaatschap  € 150
 Algemeen lid  € 40
   
 Deel lidmaatschap Aangepast tarief. Neem contact 
op met de ledenadministratie

A-jeugd: Alle leden die op 1/10 jonger dan 18 jaar en ouder dan 16 jaar zijn.
B-jeugd: Alle leden die op 1/10 jonger dan 16 jaar en ouder dan 14 jaar zijn.
C-jeugd: Alle leden die op 1/10 jonger dan 14 jaar en ouder dan 12 jaar zijn.
D-jeugd: Alle leden die op 1/10 jonger dan 12 jaar en ouder dan 10 jaar zijn.
E-jeugd: Alle leden die op 1/10 jonger dan 10 jaar en ouder dan 8 jaar zijn.
F-jeugd: Alle leden die op 1/10 jonger dan 8 jaar en ouder dan 6 jaar zijn. 
Funkey en hockeyschool: Alle leden die op 1/10 jonger dan 7 jaar en ouder dan 5 jaar zijn.

Bepalend voor de indeling in een leeftijdsgroep is de leeftijd per 1 oktober van het lopende seizoen.

Gezinskorting bij geheel jaar lidmaatschap
Verder is van toepassing een gezinskorting voor elk 2e en volgende lid van een gezin.

1e lid € 0,00
2e lid € 4,50
3e lid € 11,50
4e lid € 18,50
5e lid € 25,50
6e lid € 32,50
7e lid 
€ 39,50

Ongevallenverzekering
Elk spelend lid is verzekerd tijdens de door de KNHB of hockeyclub Cranendonck georganiseerde wedstrijden, toernooien en trainingen.
Bij ongevallen terstond contact opnemen met de secretaris.

Bankrelatie
RABOBANK Maarheeze, rekeningnummer NL24RABO0130712264